FOTOTERAPIE 

OŠETŘENÍ INTENZIVNÍM ČERVENÝM SVĚTLEM O VLNOVÉ DÉLCE 635 nm

Věda stojící za Helight TM

Objevem světelných efektů při léčbě některých nemocí získal Niels Finsens Nobelovu cenu za medicínu v roce 1903. V šedesátých letech vědci NASA zjistili, že červené světlo má příznivý účinek na cirkadiánní rytmus astronautů, zejména pro usnutí. V roce 2000 profesor Tina Karu objevil, že naše buňky mají schopnost přeměnit červené světlo na energii. Profesor René-Jean Bensadoun našel důkaz založený na analýze 33 náhodných studií po celém světě, spočívající v toleranci a účinnosti léčby LED na zánět, bolest a délku jizev. Nebyly hlášeny žádné komplikace nebo nežádoucí účinky.Jak naše buňky transformují světlo na energii:

Fotony a mitochondrie:

Fotony jsou základní energetické "pakety", které jsou vyměňovány po absorpci nebo emisi světla hmotou. Mitochondrie, skutečné "elektrárny" uvnitř našich buněk, obsahují bílkoviny potřebné k produkci energie, tedy proteiny cytochromu c oxidásy.

Cytochrom C oxidáza, ATP a energie:

Cytochromická oxidáza, která obsahuje železo a měď, má specifickou afinitu k fotonům červeného světla, které vyvolávají při kontaktu s tímto proteinem specifickou chemickou reakci, která vede k uvolňování singletového kyslíku k adenosin trifosfátu (ATP). Podporou produkce ATP, červené světlo Helight obnovuje buňky s úrovní energie srovnatelnou s energií mladých, zdravých buněk.

Kolagen, kyselina hyaluronová a elastické vlákna:

Vzhledem k množství energie generované produkcí ATP je metabolismus našich buněk zejména fibroblastů zesílen, aby umožnil buňkám produkovat více kolagenu, kyseliny hyaluronové a elastických vláken.

Cirkadiánní rytmus, melatonin a spánek:

Každý z nás je synchronizován s rotací Země kolem Slunce a to je to co nazýváme cirkadiánním rytmem. Fotoreceptory umístěné v sítnici jsou aktivovány slunečním zářením během dne a posílají zprávu do mozku, aby nás držel v bdělém stavu. Tyto zprávy mizí se světlem zapadajícího slunce, nastupujícím klidem a spánkem. V tomto okamžiku náš mozek přirozeně vylučuje melatonin, nazývaný také hormon spánku. Helight červené světlo pošle mozku zprávu, která jej povzbudí k přípravě půdy napomáhající přirozené sekreci melatoninu, což vede k usnutí.

Rozdíly technologie Helight Pro a starší technologie Omnilux

Rozdíl v použití technologie pozná jak lékař, tak i pacient. K dodání potřebné energie technologií HELIGHT Pro v porovnání se staršími technologiemi potřebujeme jen poloviční či třetinový čas. Zkrácením doby ošetření zvyšujeme efektivitu využití přístroje a urychlujeme návratnost technologie. Výhodou je dále bezhlučnost při aplikaci světla a provedení ošetřovací hlavice s otvorem uprostřed (eliminujeme záchvaty paniky u citlivějších pacientů).

Dalším nesporným kladem je mechanická odolnost celého přístroje a jednoduchost ovládání. V porovnání s jinými technologiemi používanými v medicíně, je přístroj HELIGHT Pro robustní a odolný při převozu i při aplikaci ošetření. Odolným technickým řešením je eliminován výpadek ošetření při nutných opravách zařízení při poškození.

Princip fungování LED terapie

Světelná terapie LED lampami je založená na emisi úzkopásmového světla vydávaného LED diodami. Terapie jsou bezbolestné, bezpečné, bez vedlejších účinků a bez nutnosti rekonvalescence

Úzkopásmové červené světlo stimuluje buněčný mechanismus, který je zodpovědný za obnovu tkáně a regeneraci. Tento typ lampy lze také využít ve fotodynamické terapii PTD


Helight Pro

Francouzská technologie využívající nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti elektroinženýrství i z oblasti medicíny. Výzkum v oblasti estetické medicíny pokročil mnohem dále a využití nových technologií výrazně zvyšuje efektivitu fototerapie. Hlavním rozdílem v porovnání se staršími systémy je měrný výkon jednotlivých diod, chlazení při použití přístroje a největší výhodou u technologie HELIGHT Pro (celosvětový patent) je soustředění emitovaného světla do minimální oblasti a omezení rozptylu světelné energie do okolí.


Pro více informací vyplňte formulář